Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GRYGORIEVA, O V. -- KLYMENKO, S V. -- VERGUN, O M. -- MŇAHONČÁKOVÁ, E. -- BRINDZA, J. -- TERENTJEVA, M. -- IVANIŠOVÁ, E. Evaluation of the antioxidant activity and phenolic content of Chinese quince (Pseudocydonia sinensisSchneid.) fruit. In Acta scientiarum polonorum. 19, 1 (2020), s. 25--35. ISSN 1644-0730.

Originální název: Evaluation of the antioxidant activity and phenolic content of Chinese quince (Pseudocydonia sinensisSchneid.) fruit
Autor: Olga V. Grygorieva (16%)
Svitlana Valentynivna Klymenko (14%)
Olena Mykolajivna Vergun (14%)
Ing. Erika Mňahončáková, PhD. (14%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (14%)
Margarita Terentjeva (14%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (14%)
Pracoviště: Botanická záhrada
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Acta scientiarum polonorum
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 19
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2020
Od strany:
25
Do strany:
35
Počet stran:
11
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: dula čínska, antioxidačná kapacita, metabolity fenolické, antioxidácia
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
11.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Acta scientiarum polonorum. Poznań: ISSN 1644-0730.

Originální název:
Acta scientiarum polonorum
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1644-0730
Stát vydavatele:
Místo vydání: Poznań
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
11.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)