Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRYGORIEVA, O V. -- KLYMENKO, S V. -- VERGUN, O M. -- MŇAHONČÁKOVÁ, E. -- BRINDZA, J. -- TERENTJEVA, M. -- IVANIŠOVÁ, E. Evaluation of the antioxidant activity and phenolic content of Chinese quince (Pseudocydonia sinensisSchneid.) fruit. In Acta scientiarum polonorum. 19, 1 (2020), s. 25--35. ISSN 1644-0730.

Originálny názov:
Evaluation of the antioxidant activity and phenolic content of Chinese quince (Pseudocydonia sinensisSchneid.) fruit
Autor: Olga V. Grygorieva (16%)
Svitlana Valentynivna Klymenko (14%)
Olena Mykolajivna Vergun (14%)
Ing. Erika Mňahončáková, PhD. (14%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (14%)
Margarita Terentjeva (14%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (14%)
Pracovisko:
Botanická záhrada
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Acta scientiarum polonorum
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
19
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2020
Od strany:
25
Do strany:
35
Počet strán:
11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dula čínska, antioxidačná kapacita, metabolity fenolické, antioxidácia
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.
Posledná zmena: 11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta scientiarum polonorum. Poznań: ISSN 1644-0730.

Originálny názov:
Acta scientiarum polonorum
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1644-0730
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Poznań
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)