Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GRYGORIEVA, O V. -- KLYMENKO, S V. -- VERGUN, O M. -- MŇAHONČÁKOVÁ, E. -- MAREČEK, J. -- IVANIŠOVÁ, E. -- BRINDZA, J. Evaluation of the total polyphenol content of Pseudocydonia sinensis schneid . fruits.  In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet. (2020), s. 4--7. ISBN 978-617-7825-08-0.

Originální název: Evaluation of the total polyphenol content of Pseudocydonia sinensis schneid . fruits
Autor:
Olga V. Grygorieva (16%)
Svitlana Valentynivna Klymenko (14%)
Olena Mykolajivna Vergun (14%)
Ing. Erika Mňahončáková, PhD. (14%)
doc. Ing. Ján Mareček, PhD. (14%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (14%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (14%)
Pracoviště:
Botanická záhrada
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Užgorodskij nacionaľnij universitet
Místo vydání: Užhorod
Rok zveřejnění: 2020
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 4
Do strany:
7
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Klíčová slova:
slovenština: antioxidačná aktivita, polyfenoly, dula čínska, ovocie
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.
Poslední změna: 09.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020. ISBN 978-617-7825-08-0.

Originální název:
Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-617-7825-08-0
Nakladatel:
Užgorodskij nacionaľnij universitet
Místo vydání:
Užhorod
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
02.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)