Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRYGORIEVA, O V. -- KLYMENKO, S V. -- VERGUN, O M. -- MŇAHONČÁKOVÁ, E. -- MAREČEK, J. -- IVANIŠOVÁ, E. -- BRINDZA, J. Evaluation of the total polyphenol content of Pseudocydonia sinensis schneid . fruits.  In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet. (2020), s. 4--7. ISBN 978-617-7825-08-0.

Originálny názov:
Evaluation of the total polyphenol content of Pseudocydonia sinensis schneid . fruits
Autor:
Olga V. Grygorieva (16%)
Svitlana Valentynivna Klymenko (14%)
Olena Mykolajivna Vergun (14%)
Ing. Erika Mňahončáková, PhD. (14%)
doc. Ing. Ján Mareček, PhD. (14%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (14%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (14%)
Pracovisko:
Botanická záhrada
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Užgorodskij nacionaľnij universitet
Miesto vydania:
Užhorod
Rok zverejnenia:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
4
Do strany:
7
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová:
slovenčina: antioxidačná aktivita, polyfenoly, dula čínska, ovocie
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020. ISBN 978-617-7825-08-0.

Originálny názov:
Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-617-7825-08-0
Vydavateľ:
Užgorodskij nacionaľnij universitet
Miesto vydania: Užhorod
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
02.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)