Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MORAVČÍKOVÁ, N. -- ŽIDEK, R. -- KASARDA, R. -- JAKABOVÁ, D. -- GENČÍK, M. -- POKORÁDI, J. -- MAJKO, P. -- FERIANCOVÁ, E. Identification of genetic families based on mitochondrial D-loop sequence in population of the Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica). In Biologia. 75, 1 (2020), s. 121--128. ISSN 0006-3088.

Originální název:
Identification of genetic families based on mitochondrial D-loop sequence in population of the Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica)
Autor: Ing. Nina Moravčíková, PhD. (16%)
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (12%)
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. (12%)
Daniela Jakabová (12%)
Martin Genčík (12%)
Ing. Jaroslav Pokorádi (12%)
Pavol Majko (12%)
Erika Feriancová (12%)
Pracoviště:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Biologia
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
75
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2020
Od strany:
121
Do strany: 128
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: kamzík vrchovský tatranský, identifikácia, mitochondrie, genetika
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Nina Moravčíková, PhD.
Poslední změna:
24.10.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Biologia. Warsaw: ISSN 0006-3088.

Originální název: Biologia
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0006-3088
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Warsaw
Vydavatel:
Versita
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
24.10.2020 22:21 (Import dat z knihovny)