Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ROVNÁ, K. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- FERUS, P. -- TERENTJEVA, M. -- KOWALCZEWSKI, P Ł. -- KAČÁNIOVÁ, M. Characterization of rosa canina fruits collected in urban areas of Slovakia. Genome size, IPBS profiles and antioxidant and antimicrobial activities. In Molecules. 25, (2020), s. 8. ISSN 1420-3049.

Originální název:
Characterization of rosa canina fruits collected in urban areas of Slovakia. Genome size, IPBS profiles and antioxidant and antimicrobial activities
Autor:
Pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra biotechniky zelene
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Molecules
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
25
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání: 2020
Od strany:
8
Do strany:
8
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: antioxidačná aktivita, karotenoidy, antimikrobiálna aktivita, ruža šípová, genetika
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Rovná, PhD.
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Molecules. Basel: ISSN 1420-3049.

Originální název:
Molecules
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1420-3049
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Basel
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)