Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TOMASEVIC, I. -- KOVAČEVIĆ, D B. -- JAMBRAK, A R. -- ZSOLT, S. -- DALLE ZOTTE, A. -- MARTINOVIĆ, A. -- PRODANOV, M. -- SOLOWIEJ, B. -- SIRBU, A. -- SUBIĆ, J. -- ROLJEVIĆ, S. -- SEMENOVA, A. -- KROČKO, M. -- DUCKOVÁ, V. -- GETYA, A. -- KRAVCHENKO, O. -- DJEKIC, I. Comprehensive insight into the food safety climate in Central and Eastern Europe. In Food Control. 114, 107238 (2020), s. 1--13. ISSN 0956-7135.

Originální název: Comprehensive insight into the food safety climate in Central and Eastern Europe
Autor: Igor Tomasevic (6%)
Danijela Bursać Kovačević (6%)
Anet Režek Jambrak (6%)
Szendrő Zsolt (6%)
Antonella Dalle Zotte (6%)
Aleksandra Martinović (6%)
Mirko Prodanov (6%)
Bartosz Solowiej (6%)
Alexandrina Sirbu (6%)
Jonel Subić (6%)
Svetlana Roljević (6%)
Anastasia Semenova (6%)
Ing. Miroslav Kročko, PhD. (6%)
Ing. Viera Ducková, PhD. (6%)
Andriy Getya (6%)
Oksana Kravchenko (6%)
Ilija Djekic (4%)
Pracoviště: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Food Control
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
114
Číslo periodika v rámci svazku:
107238
Rok vydání:
2020
Od strany:
1
Do strany:
13
Počet stran:
13
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: bezpečnosť potravín, bezpečnosť, HACCP
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Food Control. London: ISSN 0956-7135.

Originální název:
Food Control
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0956-7135
Stát vydavatele:
Místo vydání: London
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)