Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TOMASEVIC, I. -- KOVAČEVIĆ, D B. -- JAMBRAK, A R. -- ZSOLT, S. -- DALLE ZOTTE, A. -- MARTINOVIĆ, A. -- PRODANOV, M. -- SOLOWIEJ, B. -- SIRBU, A. -- SUBIĆ, J. -- ROLJEVIĆ, S. -- SEMENOVA, A. -- KROČKO, M. -- DUCKOVÁ, V. -- GETYA, A. -- KRAVCHENKO, O. -- DJEKIC, I. Comprehensive insight into the food safety climate in Central and Eastern Europe. In Food Control. 114, 107238 (2020), s. 1--13. ISSN 0956-7135.

Originálny názov:
Comprehensive insight into the food safety climate in Central and Eastern Europe
Autor: Igor Tomasevic (6%)
Danijela Bursać Kovačević (6%)
Anet Režek Jambrak (6%)
Szendrő Zsolt (6%)
Antonella Dalle Zotte (6%)
Aleksandra Martinović (6%)
Mirko Prodanov (6%)
Bartosz Solowiej (6%)
Alexandrina Sirbu (6%)
Jonel Subić (6%)
Svetlana Roljević (6%)
Anastasia Semenova (6%)
Ing. Miroslav Kročko, PhD. (6%)
Ing. Viera Ducková, PhD. (6%)
Andriy Getya (6%)
Oksana Kravchenko (6%)
Ilija Djekic (4%)
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Food Control
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 114
Číslo periodika v rámci zväzku:
107238
Rok vydania:
2020
Od strany:
1
Do strany:
13
Počet strán:
13
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: bezpečnosť potravín, bezpečnosť, HACCP
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Kročko, PhD.
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Food Control. London: ISSN 0956-7135.

Originálny názov:
Food Control
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
0956-7135
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: London
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)