Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IVANIŠOVÁ, E. -- GRYGORIEVA, O V. -- VERGUN, O M. Evaluation of biological activity of Coffea arabica L. and Coffea canephora Pierre ex A. Froehner. In Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020, s. 11--14. ISBN 978-617-7825-08-0.

Originálny názov:
Evaluation of biological activity of Coffea arabica L. and Coffea canephora Pierre ex A. Froehner
Autor:
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (34%)
Olga V. Grygorieva (33%)
Olena Mykolajivna Vergun (33%)
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
11
Do strany:
14
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: antioxidačná aktivita, polyfenoly, fenoly, nealkoholické nápoje, flavonoidy, káva
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2020. ISBN 978-617-7825-08-0.

Originálny názov:
Sučasni aspekty zbereženia zdorovija ludini
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-617-7825-08-0
Vydavateľ:
Užgorodskij nacionaľnij universitet
Miesto vydania: Užhorod
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2020
Posledná zmena: 02.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)