Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BAČÁKOVÁ, L. -- PAJOROVÁ, J. -- TOMKOVÁ, M. -- MATEJKA, R. -- BROŽ, A. -- ŠTĚPANOVSKÁ, J. -- PRAŽÁK, S. -- SKOGBERG, A. -- SILJANDER, S. -- KALLIO, P. Applications of nanocellulose/nanocarbon composites: Focus on biotechnology and medicine. In Nanomaterials. 10, 2 (2020), s. 2020. ISSN 2079-4991.

Originální název:
Applications of nanocellulose/nanocarbon composites: Focus on biotechnology and medicine
Autor:
Lucie Bačáková (10%)
Júlia Pajorová (10%)
Ing. Mária Tomková, PhD. (10%)
Roman Matejka (10%)
Antonín Brož (10%)
Jana Štěpanovská (10%)
Simon Pražák (10%)
Anne Skogberg (10%)
Sanna Siljander (10%)
Pasi Kallio (10%)
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Nanomaterials
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
10
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
2020
Do strany: 2020
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: nanotechnológie, biomedicína, kompozitné materiály
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Mária Tomková, PhD.
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Nanomaterials. Basel: ISSN 2079-4991.

Originální název:
Nanomaterials
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2079-4991
Stát vydavatele:
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)