Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAČÁKOVÁ, L. -- PAJOROVÁ, J. -- TOMKOVÁ, M. -- MATEJKA, R. -- BROŽ, A. -- ŠTĚPANOVSKÁ, J. -- PRAŽÁK, S. -- SKOGBERG, A. -- SILJANDER, S. -- KALLIO, P. Applications of nanocellulose/nanocarbon composites: Focus on biotechnology and medicine. In Nanomaterials. 10, 2 (2020), s. 2020. ISSN 2079-4991.

Originálny názov:
Applications of nanocellulose/nanocarbon composites: Focus on biotechnology and medicine
Autor:
Lucie Bačáková (10%)
Júlia Pajorová (10%)
Ing. Mária Tomková, PhD. (10%)
Roman Matejka (10%)
Antonín Brož (10%)
Jana Štěpanovská (10%)
Simon Pražák (10%)
Anne Skogberg (10%)
Sanna Siljander (10%)
Pasi Kallio (10%)
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Nanomaterials
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
10
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2020
Od strany: 2020
Do strany:
2020
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: nanotechnológie, biomedicína, kompozitné materiály
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Mária Tomková, PhD.
Posledná zmena: 24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Nanomaterials. Basel: ISSN 2079-4991.

Originálny názov:
Nanomaterials
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
2079-4991
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)