Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RAŽNÁ, K. -- SAWINSKA, Z. -- IVANIŠOVÁ, E. -- VUKOVIC, N. -- TERENTJEVA, M. -- STRIČÍK, M. -- KOWALCZEWSKI, P Ł. -- HLAVAČKOVÁ, L. -- ROVNÁ, K. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. Properties of Ginkgo biloba L.: antioxidant characterization, antimicrobial activities, and genomic MicroRNA based marker fingerprints. In International journal of molecular sciences. 21, 3087 (2020), s. 1--20. ISSN 1422-0067.

Originální název:
Properties of Ginkgo biloba L.: antioxidant characterization, antimicrobial activities, and genomic MicroRNA based marker fingerprints
Autor:
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (10%)
Zuzanna Sawinska (5%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (10%)
Nenad Vukovic (5%)
Margarita Terentjeva (10%)
Michal Stričík (10%)
Przemysław Łukasz Kowalczewski (10%)
Ing. Lucia Hlavačková, PhD. (10%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (10%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (10%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (10%)
Pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
International journal of molecular sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
21
Číslo periodika v rámci svazku:
3087
Rok vydání:
2020
Od strany:
1
Do strany:
20
Počet stran:
20
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: antioxidanty, antimikrobiálna aktivita, listnaté dreviny, obsahové látky, ginko dvojlaločné, rastlinné genómy
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

International journal of molecular sciences. Basel: ISSN 1422-0067.

Originální název: International journal of molecular sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1422-0067
Stát vydavatele:
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
Molecular Diversity Preservation International
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 09.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)