Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VERGUN, O M. -- SHYMANSKA, O. -- RAKHMETOV, D. -- GRYGORIEVA, O V. -- IVANIŠOVÁ, E. -- BRINDZA, J. Parameters of antioxidant activity of Galega officinalis L. and Galega orientalis Lam. (Fabaceae Lindl.) plant raw material. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 125--134. ISSN 1337-0960.

Originální název:
Parameters of antioxidant activity of Galega officinalis L. and Galega orientalis Lam. (Fabaceae Lindl.) plant raw material
Autor:
Olena Mykolajivna Vergun (20%)
Oksana Shymanska (16%)
Dzamal Rakhmetov (16%)
Olga V. Grygorieva (16%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (16%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (16%)
Pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
125
Do strany:
134
Počet stran:
10
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: antioxidačná aktivita, fenoly, flavonoidy, jastrabina lekárska
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originální název:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1337-0960
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)