Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BOBKOVÁ, A. -- HUDÁČEK, M. -- JAKABOVÁ, S. -- BELEJ, Ľ. -- CAPCAROVÁ, M. -- ČURLEJ, J. -- BOBKO, M. -- ÁRVAY, J. -- JAKAB, I. -- ČAPLA, J. -- DEMIANOVÁ, A. The effect of roasting on the total polyphenols and antioxidant activity of coffee. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 1 (2020), s. 1--13. ISSN 0360-1234.

Originální název:
The effect of roasting on the total polyphenols and antioxidant activity of coffee
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra chémie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health. Part B
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 55
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany: 1
Do strany:
13
Počet stran:
13
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: antioxidačná aktivita, polyfenoly, praženie kávy, káva
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of environmental science and health. Part B. Philadelphia: ISSN 0360-1234.

Originální název:
Journal of environmental science and health. Part B
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 0360-1234
Stát vydavatele:
Místo vydání: Philadelphia
Vydavatel: Tayolr & Francis
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)