Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAČÁNIOVÁ, M. -- GALOVIČOVÁ, L. -- IVANIŠOVÁ, E. -- VUKOVIC, N. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, J. -- VALKOVÁ, V. -- BOROTOVÁ, P. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- TERENTJEVA, M. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- TVRDÁ, E. Antioxidant, Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Coriander (Coriandrum sativum L.) Essential Oil for Its Application in Foods. In Foods. 9, 3 (2020), s. 3. ISSN 2304-8158.

Originální název:
Antioxidant, Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Coriander (Coriandrum sativum L.) Essential Oil for Its Application in Foods
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra mikrobiológie
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Foods
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 9
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání:
2020
Od strany:
3
Do strany:
3
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: antioxidačná aktivita, koriander siaty, biofilmy, silice
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Foods. Basel: ISSN 2304-8158.

Originální název:
Foods
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
2304-8158
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Basel
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
25.04.2020 22:20 (Import dat z knihovny)