Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MASSANYI, P. -- LUKÁČ, N. -- MASSÁNYI, M. -- MASSÁNYI, P. -- STAWARZ, R. -- FORMICKI, G. -- DANKO, J. Effects of xenobiotics on animal reproduction in vivo: microscopical examination. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 63. ISSN 1431-9276.

Originální název: Effects of xenobiotics on animal reproduction in vivo: microscopical examination
Autor:
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (16%)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (14%)
Ing. Martin Massányi (14%)
Peter Massányi (14%)
Robert Stawarz (14%)
Grzegorz Formicki (14%)
Ján Danko (14%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Microscopy and Microanalysis
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
26
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany:
63
Do strany: 63
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: mikroskopická analýza, genetika zvierat, rozmnožovanie zvierat, xenobiotiká
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Microscopy and Microanalysis. Cambridge: ISSN 1431-9276.

Originální název:
Microscopy and Microanalysis
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1431-9276
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Cambridge
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)