Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MASSÁNYI, M. -- SLANINA, T. -- ONDRUŠKA, Ľ. -- MASSANYI, P. The effect of new diluents on motility and viability of rabbit spermatozoa. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 173. ISSN 1431-9276.

Originální název:
The effect of new diluents on motility and viability of rabbit spermatozoa
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Microscopy and Microanalysis
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 26
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání: 2020
Od strany:
173
Do strany:
173
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: pohyblivosť spermií, králiky, životaschopnosť spermií, spermie
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Massányi
Poslední změna: 29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Microscopy and Microanalysis. Cambridge: ISSN 1431-9276.

Originální název:
Microscopy and Microanalysis
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1431-9276
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Cambridge
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)