Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MASSÁNYI, M. -- SLANINA, T. -- ONDRUŠKA, Ľ. -- MASSANYI, P. The effect of new diluents on motility and viability of rabbit spermatozoa. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 173. ISSN 1431-9276.

Originálny názov:
The effect of new diluents on motility and viability of rabbit spermatozoa
Autor:
Ing. Martin Massányi (25%)
Ing. Tomáš Slanina, PhD. (25%)
Ľubomír Ondruška (25%)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (25%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Microscopy and Microanalysis
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 26
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
173
Do strany:
173
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: pohyblivosť spermií, králiky, životaschopnosť spermií, spermie
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Martin Massányi
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Microscopy and Microanalysis. Cambridge: ISSN 1431-9276.

Originálny názov:
Microscopy and Microanalysis
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
1431-9276
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Cambridge
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)