Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MEZEYOVÁ, I. -- HEGEDŰSOVÁ, A. -- HEGEDŰS, O. -- VARGOVÁ, A. -- TIMORACKÁ, M. -- ŠLOSÁR, M. -- ANDREJIOVÁ, A. -- JURÍKOVÁ, T. -- MEZEY, J. Basil seeds as a source of antioxidants affected by fortification with selenium. In Folia horticulturae. 32, 1 (2020), s. 1--10. ISSN 0867-1761.

Originální název:
Basil seeds as a source of antioxidants affected by fortification with selenium
Autor: Ing. Ivana Mezeyová, PhD. (40%)
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. (25%)
Ondrej Hegedűs (5%)
Andrea Vargová (5%)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (5%)
doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (5%)
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. (5%)
Tünde Juríková (5%)
doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (5%)
Pracoviště:
Katedra chémie
Katedra zeleninárstva
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Folia horticulturae
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 32
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2020
Od strany:
1
Do strany:
10
Počet stran:
10
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: antioxidanty, bazalka pravá, obsahové látky, selén, liečivé rastliny
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Poslední změna:
04.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Folia horticulturae. Krakov, Poľsko Polish Society of Horticultural Science: ISSN 0867-1761.

Originální název:
Folia horticulturae
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
0867-1761
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Krakov, Poľsko Polish Society of Horticultural Science
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
04.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)