Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MASSÁNYI, M. -- VIZZARRI, F. -- ONDRUŠKA, Ľ. -- MASSANYI, P. Effect of Lippia citriodora extract supplementation on quality of rabbit semen in vivo and in vitro. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 53. ISSN 1431-9276.

Originální název:
Effect of Lippia citriodora extract supplementation on quality of rabbit semen in vivo and in vitro
Autor:
Ing. Martin Massányi (25%)
Francesco Vizzarri (25%)
Ľubomír Ondruška (25%)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (25%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Microscopy and Microanalysis
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
26
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany:
53
Do strany:
53
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: králiky, sperma, in vivo, Lippia citriodora, in vitro
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Martin Massányi
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Microscopy and Microanalysis. Cambridge: ISSN 1431-9276.

Originální název:
Microscopy and Microanalysis
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1431-9276
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Cambridge
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)