Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MASSÁNYI, M. -- VIZZARRI, F. -- ONDRUŠKA, Ľ. -- MASSANYI, P. Effect of Lippia citriodora extract supplementation on quality of rabbit semen in vivo and in vitro. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 53. ISSN 1431-9276.

Originálny názov:
Effect of Lippia citriodora extract supplementation on quality of rabbit semen in vivo and in vitro
Autor: Ing. Martin Massányi (25%)
Francesco Vizzarri (25%)
Ľubomír Ondruška (25%)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (25%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Microscopy and Microanalysis
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
26
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
53
Do strany: 53
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: králiky, sperma, in vivo, Lippia citriodora, in vitro
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Martin Massányi
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Microscopy and Microanalysis. Cambridge: ISSN 1431-9276.

Originálny názov:
Microscopy and Microanalysis
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1431-9276
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Cambridge
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)