Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MASSANYI, P. -- TIRPÁK, F. -- SLANINA, T. -- MASSÁNYI, P. -- HALO, M. -- MASSÁNYI, M. -- DANKO, J. -- STAWARZ, R. -- LUKÁČ, N. Taurine positively affects rabbit spermatozoa quality. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 167. ISSN 1431-9276.

Originálny názov:
Taurine positively affects rabbit spermatozoa quality
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Microscopy and Microanalysis
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
26
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
167
Do strany:
167
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvalita, králiky, spermie, taurín
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Microscopy and Microanalysis. Cambridge: ISSN 1431-9276.

Originálny názov: Microscopy and Microanalysis
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1431-9276
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Cambridge
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)