Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GREIFOVÁ, H. -- JAMBOR, T. -- TOKÁROVÁ, K. -- SPEVÁKOVÁ, I. -- KNÍŽATOVÁ, N. -- LUKÁČ, N. Resveratrol attenuates hydrogen peroxide-induced oxidative stress in TM3 Leydig cells in vitro. In Journal of environmental science and health. Part A. 55, 5 (2020), s. 585--595. ISSN 1093-4529.

Originální název: Resveratrol attenuates hydrogen peroxide-induced oxidative stress in TM3 Leydig cells in vitro
Autor: Ing. Hana Greifová, PhD. (17%)
Ing. Tomáš Jambor, PhD. (17%)
Ing. Katarína Tokárová, PhD. (17%)
Ing. Ivana Speváková, PhD. (17%)
Ing. Nikola Knížatová (17%)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (15%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of environmental science and health. Part A
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 55
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání:
2020
Od strany:
585
Do strany:
595
Počet stran: 11
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: resveratrol, oxidačný stres, Leydigove bunky
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Hana Greifová, PhD.
Poslední změna: 29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of environmental science and health. Part A. Philadelphia: ISSN 1093-4529.

Originální název:
Journal of environmental science and health. Part A
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1093-4529
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Philadelphia
Vydavatel:
Taylor & Francis
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)