Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GREIFOVÁ, H. -- JAMBOR, T. -- TOKÁROVÁ, K. -- SPEVÁKOVÁ, I. -- KNÍŽATOVÁ, N. -- LUKÁČ, N. Resveratrol attenuates hydrogen peroxide-induced oxidative stress in TM3 Leydig cells in vitro. In Journal of environmental science and health. Part A. 55, 5 (2020), s. 585--595. ISSN 1093-4529.

Originálny názov: Resveratrol attenuates hydrogen peroxide-induced oxidative stress in TM3 Leydig cells in vitro
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of environmental science and health. Part A
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
55
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania:
2020
Od strany:
585
Do strany: 595
Počet strán:
11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: resveratrol, oxidačný stres, Leydigove bunky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of environmental science and health. Part A. Philadelphia: ISSN 1093-4529.

Originálny názov:
Journal of environmental science and health. Part A
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1093-4529
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Philadelphia
Vydavateľ:
Taylor & Francis
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)