Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IVANIŠOVÁ, E. -- MEŇHARTOVÁ, K. -- TERENTJEVA, M. -- HARANGOZO, Ľ. -- KÁNTOR, A. -- KAČÁNIOVÁ, M. The evaluation of chemical, antioxidant, antimicrobial and sensory properties of kombucha tea beverage. In Journal of Food Science and Technology-MYSORE. 57, 5 (2020), s. 1840--1846. ISSN 0022-1155.

Originálny názov: The evaluation of chemical, antioxidant, antimicrobial and sensory properties of kombucha tea beverage
Autor:
Pracovisko:
Katedra chémie
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Food Science and Technology-MYSORE
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
57
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania:
2020
Od strany:
1840
Do strany:
1846
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: antioxidanty, polyfenoly, antimikrobiálne látky, kombucha, čaje
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Food Science and Technology-MYSORE. New Delhi: ISSN 0022-1155.

Originálny názov:
Journal of Food Science and Technology-MYSORE
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0022-1155
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
New Delhi
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)