Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TANČIN, V. -- UHRINČAŤ, M. -- MAČUHOVÁ, L. -- TVAROŽKOVÁ, K. -- HLEBA, L. -- TANČINOVÁ, D. The occurence of pathogen in milk of ewes with high somatic cell count at half udder level. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 242.

Originální název:
The occurence of pathogen in milk of ewes with high somatic cell count at half udder level
Autor: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (17%)
Michal Uhrinčať (17%)
Lucia Mačuhová (17%)
Ing. Kristína Tvarožková, PhD. (17%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (17%)
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. (15%)
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie
Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Book of abstracts
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
242
Do strany: 242
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: mlieko ovčie, bunky somatické, vemená, ovce
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020.

Originální název: Book of abstracts
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
University of Zagreb
Místo vydání:
Zagreb
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)