Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TANČIN, V. -- UHRINČAŤ, M. -- MAČUHOVÁ, L. -- TVAROŽKOVÁ, K. -- HLEBA, L. -- TANČINOVÁ, D. The occurence of pathogen in milk of ewes with high somatic cell count at half udder level. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 242.

Originálny názov:
The occurence of pathogen in milk of ewes with high somatic cell count at half udder level
Autor: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (17%)
Michal Uhrinčať (17%)
Lucia Mačuhová (17%)
Ing. Kristína Tvarožková, PhD. (17%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (17%)
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. (15%)
Pracovisko: Katedra mikrobiológie
Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Book of abstracts
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
242
Do strany:
242
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: mlieko ovčie, bunky somatické, vemená, ovce
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Posledná zmena: 16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020.

Originálny názov:
Book of abstracts
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
University of Zagreb
Miesto vydania: Zagreb
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2020
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)