Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LANCÍKOVÁ, V. -- TOMKA, M. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- GAŽO, J. -- HRICOVÁ, A. Morphological responses and gene expression of grain amaranth (Amaranthus spp.) growing under cd. In Plants-Basel. 9, 5 (2020), s. 5. ISBN 2223-7747 online.

Originální název:
Morphological responses and gene expression of grain amaranth (Amaranthus spp.) growing under cd
Autor: Ing. Veronika Lancíková, PhD. (20%)
Ing. Marián Tomka, PhD. (20%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (20%)
Ing. Ján Gažo, PhD. (20%)
Andrea Hricová (20%)
Pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Plants-Basel
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání: 2020
Od strany:
5
Do strany:
5
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus L.), fytoremediácia, genetika, kadmium
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Lancíková, PhD.
Poslední změna:
24.10.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Plants-Basel. Basel: ISBN 2223-7747 online.

Originální název:
Plants-Basel
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISBN:
2223-7747 online
Stát vydavatele:
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)