Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LANCÍKOVÁ, V. -- TOMKA, M. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- GAŽO, J. -- HRICOVÁ, A. Morphological responses and gene expression of grain amaranth (Amaranthus spp.) growing under cd. In Plants-Basel. 9, 5 (2020), s. 5. ISBN 2223-7747 online.

Originálny názov: Morphological responses and gene expression of grain amaranth (Amaranthus spp.) growing under cd
Autor: Ing. Veronika Lancíková, PhD. (20%)
Ing. Marián Tomka, PhD. (20%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (20%)
Ing. Ján Gažo, PhD. (20%)
Andrea Hricová (20%)
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Plants-Basel
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania:
2020
Od strany:
5
Do strany:
5
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus L.), fytoremediácia, genetika, kadmium
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Veronika Lancíková, PhD.
Posledná zmena: 04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Plants-Basel. Basel: ISBN 2223-7747 online.

Originálny názov:
Plants-Basel
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISBN: 2223-7747 online
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)