Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČAPLA, J. -- ZAJÁC, P. -- GOLIAN, J. -- BENEŠOVÁ, L. -- BELEJ, Ľ. Duálna kvalita potravinárskych výrobkov - porovnávacie testy na spoločnom trhu EÚ (medzi Slovenskom a Rakúskom) = Dual quality of food products - comparative tests on th common EU market (between Slovakia and Austria). In Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020, s. 65--74. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originální název:
Duálna kvalita potravinárskych výrobkov - porovnávacie testy na spoločnom trhu EÚ (medzi Slovenskom a Rakúskom) = Dual quality of food products - comparative tests on th common EU market (between Slovakia and Austria)
Anglický název:
Dual quality of food products - comparative tests on th common EU market (between Slovakia and Austria)
Autor:
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník: Food technology, food quality
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany: 65
Do strany:
74
Počet stran:
10
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: potravinárske výrobky, nekalé obchodné praktiky, dvojaká kvalita potravín, testovanie
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Jozef Čapla, PhD.
Poslední změna:
16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originální název:
Food technology, food quality
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7592-061-4 (brož.)
Nakladatel:
Vysoká škola chemicko-technologická
Místo vydání:
Praha
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)