Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČAPLA, J. -- ZAJÁC, P. -- GOLIAN, J. -- BENEŠOVÁ, L. -- BELEJ, Ľ. Duálna kvalita potravinárskych výrobkov - porovnávacie testy na spoločnom trhu EÚ (medzi Slovenskom a Rakúskom) = Dual quality of food products - comparative tests on th common EU market (between Slovakia and Austria). In Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020, s. 65--74. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originálny názov:
Duálna kvalita potravinárskych výrobkov - porovnávacie testy na spoločnom trhu EÚ (medzi Slovenskom a Rakúskom) = Dual quality of food products - comparative tests on th common EU market (between Slovakia and Austria)
Anglický názov:
Dual quality of food products - comparative tests on th common EU market (between Slovakia and Austria)
Autor: Ing. Jozef Čapla, PhD. (20%)
Ing. Peter Zajác, PhD. (20%)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (20%)
Ing. Lucia Benešová (20%)
Ing. Ľubomír Belej, PhD. (20%)
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Food technology, food quality
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
65
Do strany:
74
Počet strán: 10
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: potravinárske výrobky, nekalé obchodné praktiky, dvojaká kvalita potravín, testovanie
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originálny názov:
Food technology, food quality
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-7592-061-4 (brož.)
Vydavateľ:
Vysoká škola chemicko-technologická
Miesto vydania:
Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2020
Posledná zmena: 16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)