Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAŠČÍK, P. -- PAVELKOVÁ, A. -- TKÁČOVÁ, J. -- ČUBOŇ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- HABÁNOVÁ, M. -- MLYNEKOVÁ, E. The amino acid profile of broiler chicken meat after dietary administration of bee products and probiotics. In Biologia. 75, (2020), s. 1--10. ISSN 0006-3088.

Originální název:
The amino acid profile of broiler chicken meat after dietary administration of bee products and probiotics
Autor:
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Katedra výživy ľudí
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Biologia
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
75
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany:
1
Do strany:
10
Počet stran: 10
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: včelie produkty, probiotiká, brojlery, hydina, hydinové mäso
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Biologia. Warsaw: ISSN 0006-3088.

Originální název: Biologia
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 0006-3088
Stát vydavatele:
Místo vydání: Warsaw
Vydavatel:
Versita
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)