Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. -- BELEJ, Ľ. -- BENEŠOVÁ, L. -- ZAJÁC, P. Porovnanie zloženia vybraných mäsových výrobkov na základe kvalitatívnych ukazovateľov = Comparison of composition of selected meat products based on qualitative indicators. In Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020, s. 75--81. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originálny názov: Porovnanie zloženia vybraných mäsových výrobkov na základe kvalitatívnych ukazovateľov = Comparison of composition of selected meat products based on qualitative indicators
Anglický názov:
Comparison of composition of selected meat products based on qualitative indicators
Autor:
Pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník: Food technology, food quality
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
75
Do strany:
81
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvalitatívna analýza, obsahové látky, mäsové výrobky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originálny názov: Food technology, food quality
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7592-061-4 (brož.)
Vydavateľ:
Vysoká škola chemicko-technologická
Miesto vydania:
Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)