Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BENEŠOVÁ, L. -- GOLIAN, J. -- BELEJ, Ľ. -- ZAJÁC, P. -- ČAPLA, J. -- MARTIŠOVÁ, P. -- VLČKO, T. Analýza zastúpenia živočíšnych druhov v zeleninovo-mäsových príkrmoch určených pre deti = Analysis of composition of animal species in vegetables and meat foods intended for children. In Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020, s. 52--57. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originální název:
Analýza zastúpenia živočíšnych druhov v zeleninovo-mäsových príkrmoch určených pre deti = Analysis of composition of animal species in vegetables and meat foods intended for children
Anglický název:
Analysis of composition of animal species in vegetables and meat foods intended for children
Autor: Ing. Lucia Benešová (15%)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (15%)
Ing. Ľubomír Belej, PhD. (15%)
Ing. Peter Zajác, PhD. (15%)
Ing. Jozef Čapla, PhD.
Ing. Patrícia Martišová (15%)
Ing. Tomáš Vlčko (10%)
Pracoviště: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník: Food technology, food quality
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
52
Do strany:
57
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: potraviny, falšovanie potravín, výživa detí, mäsové výrobky
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Benešová
Poslední změna: 16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originální název:
Food technology, food quality
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7592-061-4 (brož.)
Nakladatel: Vysoká škola chemicko-technologická
Místo vydání:
Praha
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)