Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZAJÁC, P. -- ČAPLA, J. -- GOLIAN, J. -- BENEŠOVÁ, L. -- BELEJ, Ľ. Potravinové podvody a ich kľúčové faktory = Food fraud key factors. In Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020, s. 166--172. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originální název:
Potravinové podvody a ich kľúčové faktory = Food fraud key factors
Anglický název:
Food fraud key factors
Autor:
Ing. Peter Zajác, PhD. (20%)
Ing. Jozef Čapla, PhD. (20%)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (20%)
Ing. Lucia Benešová (20%)
Ing. Ľubomír Belej, PhD. (20%)
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník: Food technology, food quality
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
166
Do strany:
172
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: potraviny, falšovanie potravín, nekalé obchodné praktiky
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Peter Zajác, PhD.
Poslední změna:
16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Food technology, food quality. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020. ISBN 978-80-7592-061-4 (brož.).

Originální název:
Food technology, food quality
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7592-061-4 (brož.)
Nakladatel:
Vysoká škola chemicko-technologická
Místo vydání:
Praha
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2020
Poslední změna:
16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)