Faculty of Biotechnology and Food Sciences - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

KAČÁNIOVÁ, M. -- PINTÉR, E. -- GALOVIČOVÁ, L. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ROVNÁ, K. Z funkcii a významu niektorých špecifických obsahových zložiek plodov ovocných rastlín = The role and importance of some specific content components of fruits. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 28--31. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Original name:
Z funkcii a významu niektorých špecifických obsahových zložiek plodov ovocných rastlín = The role and importance of some specific content components of fruits
English name:
The role and importance of some specific content components of fruits
Written by (author):
Department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology
Department of Technology and Quality of Plant Products
Department of Planting Design and Maintenance
Kind of publication:
article in a proceedings
Collection:
Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
Nature of article:
Part number:
Starting page:
28
Up to page:
31
Number of pages:
4
UT code by Web of Science:
Original language:
Slovak
Publication category:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Description in original language:
Description in English:
Key words:
slovak: liečivé účinky, ovocie, látky obsahové, organizmus, plody
Year of submission:
2020
Year of transmission:
 
Entry made by:
Last change: 05/23/2020 22:21 (Data import from library)

Source specification:

SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Original name:
Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
English name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN: 978-80-973463-4-8 (brož.)
Publisher:
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
Place of publishing: Trebišov
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission: 2020
Last change:
05/23/2020 22:21 (Data import from library)