Faculty of Biotechnology and Food Sciences - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

KAČÁNIOVÁ, M. -- PINTÉR, E. -- GALOVIČOVÁ, L. -- KUNOVÁ, S. -- ROVNÁ, K. Využitie odpadov pri spracovaní plodov z ovocných rastlín = The use of biological waste for processing of fruits from fruit plants. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 45--48. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Original name:
Využitie odpadov pri spracovaní plodov z ovocných rastlín = The use of biological waste for processing of fruits from fruit plants
English name: The use of biological waste for processing of fruits from fruit plants
Written by (author):
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (20%)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (20%)
Lucia Galovičová (20%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (20%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (20%)
Department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology
Department of Food Hygiene and Safety
Department of Planting Design and Maintenance
Kind of publication: article in a proceedings
Collection: Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
Nature of article:
Part number:
Starting page: 45
Up to page:
48
Number of pages:
4
UT code by Web of Science:
Original language: Slovak
Publication category:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Description in original language:
Description in English:
Key words:
slovak: výlisky, ovocie, spracovanie rastlinných produktov, vinič hroznorodý
Year of submission:
2020
Year of transmission:
 
Entry made by:
Last change:
05/23/2020 22:21 (Data import from library)

Source specification:

SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Original name:
Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
English name:
Editor:
Janka Sudzinová (34%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (33%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (33%)
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-973463-4-8 (brož.)
Publisher:
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
Place of publishing:
Trebišov
Issue and volume number:
Year of publication: 2020
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission:
2020
Last change: 05/23/2020 22:21 (Data import from library)