Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAČÁNIOVÁ, M. -- MEZEY, J. -- GALOVIČOVÁ, L. -- KUNOVÁ, S. -- ROVNÁ, K. Aronia melanocarpa - využitie plodov, z ich liečivých účinkov a k obsahovým zložkám = Aronia melanocarpa - use of fruits, their healing effects and some content components. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, s. 32--35. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Originální název: Aronia melanocarpa - využitie plodov, z ich liečivých účinkov a k obsahovým zložkám = Aronia melanocarpa - use of fruits, their healing effects and some content components
Anglický název:
Aronia melanocarpa - use of fruits, their healing effects and some content components
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (20%)
doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (20%)
Lucia Galovičová (20%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (20%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (20%)
Pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník: Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany: 32
Do strany:
35
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: liečivé účinky, obsahové látky, využitie, plody, arónia, arónia čiernoplodá
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 23.05.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Originální název:
Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
Anglický název:
Editor:
Janka Sudzinová (34%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (33%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (33%)
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-973463-4-8 (brož.)
Nakladatel:
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
Místo vydání:
Trebišov
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
23.05.2020 22:21 (Import dat z knihovny)