Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GOLIAN, J. -- BENEŠOVÁ, L. -- DRDOLOVÁ, Z. -- MARTIŠOVÁ, P. -- SEMJON, B. -- KOZELOVÁ, D. Molecular diagnostic test systems for meat identification: A comparison study of the MEAT 5.0 LCD-array and innuDETECT assay detection methods. In Acta veterinaria. 89, 1 (2020), s. 89--96. ISSN 0001-7213.

Originální název:
Molecular diagnostic test systems for meat identification: A comparison study of the MEAT 5.0 LCD-array and innuDETECT assay detection methods
Autor: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (16%)
Ing. Lucia Benešová (16%)
Ing. Zuzana Drdolová, PhD. (16%)
Ing. Patrícia Martišová (16%)
Boris Semjon (16%)
Ing. Dagmar Kozelová, PhD. (16%)
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Acta veterinaria
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
89
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2020
Od strany:
89
Do strany:
96
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: identifikácia, mäso, diagnostika, porovnanie
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Acta veterinaria. Brno: ISSN 0001-7213.

Originální název:
Acta veterinaria
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0001-7213
Stát vydavatele:
Místo vydání: Brno
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)