Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DRÁBOVÁ, B. -- URMINSKÁ, D. -- MUTŇANSKÝ, J. Antioxidačné enzýmy liehovarníckych kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 102 s. ISBN 978-80-552-2142-7.

Originální název:
Antioxidačné enzýmy liehovarníckych kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
Anglický název:
Autor:
Ing. Blažena Drábová, PhD. (42%)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (42%)
Jakub Mutňanský (16%)
Pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace:
odborná kniha
ISBN:
978-80-552-2142-7
Typ nakladatele:
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Stát:
Slovenská republika
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání: 1
Počet stran:
102
Náklad:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Klíčová slova: slovenština: kvasinky, Saccharomyces cerevisiae, oxidačný stres, biotechnológie, antioxidačná kapacita, enzýmy
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)