Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DRÁBOVÁ, B. -- URMINSKÁ, D. -- MUTŇANSKÝ, J. Antioxidačné enzýmy liehovarníckych kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 102 s. ISBN 978-80-552-2142-7.

Originálny názov:
Antioxidačné enzýmy liehovarníckych kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
Anglický názov:
Autor:
Ing. Blažena Drábová, PhD. (42%)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (42%)
Jakub Mutňanský (16%)
Pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
odborná kniha
ISBN: 978-80-552-2142-7
Typ vydavateľa:
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Štát:
Slovenská republika
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania: 1
Počet strán:
102
Náklad:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Kľúčové slová:
slovenčina: kvasinky, Saccharomyces cerevisiae, oxidačný stres, biotechnológie, antioxidačná kapacita, enzýmy
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Blažena Drábová, PhD.
Posledná zmena: 16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)