Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HLAVÁČOVÁ, Z. -- ARDONOVÁ, V. -- HLAVÁČ, P. -- IVANIŠOVÁ, E. Electrical properties of value-added chocolate. In BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020, s. 28. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).

Originální název:
Electrical properties of value-added chocolate
Autor: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (25%)
Ing. Veronika Ardonová, PhD. (25%)
Mgr. Peter Hlaváč, PhD. (25%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (25%)
Pracoviště:
Katedra fyziky
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník: BioPhys Spring 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
28
Do strany:
28
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: elektrické vlastnosti, reologické vlastnosti, čokoláda
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).

Originální název:
BioPhys Spring 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-83-89969-64-4 (brož.)
Nakladatel:
Czech University of Life Sciences
Místo vydání:
Praha
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
23.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)