Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HLAVÁČOVÁ, Z. -- ARDONOVÁ, V. -- HLAVÁČ, P. -- IVANIŠOVÁ, E. Electrical properties of value-added chocolate. In BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020, s. 28. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).

Originálny názov: Electrical properties of value-added chocolate
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziky
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
BioPhys Spring 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 28
Do strany:
28
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: elektrické vlastnosti, reologické vlastnosti, čokoláda
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).

Originálny názov:
BioPhys Spring 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-83-89969-64-4 (brož.)
Vydavateľ:
Czech University of Life Sciences
Miesto vydania:
Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
23.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)