Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PAVELKOVÁ, A. -- HAŠČÍK, P. -- KALAFOVÁ, A. -- CAPCAROVÁ, M. -- ČUBOŇ, J. -- BUČKO, O. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- HANUSOVÁ, E. -- TKÁČOVÁ, J. -- BOBKO, M. Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 4 (2020), s. 831--834. ISSN 1338-5178.

Originální název:
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 9
Číslo periodika v rámci svazku: 4
Rok vydání:
2020
Od strany:
831
Do strany:
834
Počet stran: 4
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: prepelice, perga, včelie produkty, výživa zvierat, svalovina, chemické zloženie
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
Poslední změna:
24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originální název: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1338-5178
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 24.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)