Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAČÁNIOVÁ, M. -- MANKOVECKÝ, J. -- GALOVIČOVÁ, L. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ROVNÁ, K. Drobné ovocie vo význame zastúpenia - účinkov obsahových zložiek na organizmus spotrebiteľov = Soft fruit - effect of some content components on consumer organism. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, s. 53--56. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Originální název:
Drobné ovocie vo význame zastúpenia - účinkov obsahových zložiek na organizmus spotrebiteľov = Soft fruit - effect of some content components on consumer organism
Anglický název:
Soft fruit - effect of some content components on consumer organism
Autor:
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
53
Do strany:
56
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: biologicky aktívne látky, drobné ovocie, zdravie ľudí, konzumenti
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Poslední změna:
23.05.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Originální název:
Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
Anglický název:
Editor: Janka Sudzinová (34%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (33%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (33%)
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-973463-4-8 (brož.)
Nakladatel:
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
Místo vydání: Trebišov
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna: 23.05.2020 22:21 (Import dat z knihovny)