Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TVAROŽKOVÁ, K. -- TANČIN, V. -- UHRINČAŤ, M. -- HLEBA, L. -- MAČUHOVÁ, L. Mastitis pathogens and somatic cell count in ewes milk. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 164--169. ISSN 1337-0960.

Originální název: Mastitis pathogens and somatic cell count in ewes milk
Anglický název:
Autor:
Ing. Kristína Tvarožková, PhD. (20%)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (20%)
Michal Uhrinčať (20%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (20%)
Lucia Mačuhová (20%)
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie
Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2020
Od strany:
164
Do strany:
169
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: patogénne mikroorganizmy, somatické bunky, ovce, mastitída, ovčie mlieko
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Kristína Tvarožková, PhD.
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originální název:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1337-0960
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)