Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TVAROŽKOVÁ, K. -- TANČIN, V. -- UHRINČAŤ, M. -- HLEBA, L. -- MAČUHOVÁ, L. Mastitis pathogens and somatic cell count in ewes milk. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 164--169. ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Mastitis pathogens and somatic cell count in ewes milk
Anglický názov:
Autor: Ing. Kristína Tvarožková, PhD. (20%)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (20%)
Michal Uhrinčať (20%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (20%)
Lucia Mačuhová (20%)
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany: 164
Do strany:
169
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: patogénne mikroorganizmy, somatické bunky, ovce, mastitída, ovčie mlieko
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Kristína Tvarožková, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)