Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZAJÁC, P. -- KÚŠOVÁ, L. -- BENEŠOVÁ, L. -- ČAPLA, J. -- ČURLEJ, J. -- GOLIAN, J. Effect of commercial yogurt starter cultures on fermentation process, texture and sensoric parameters of white yogurt. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 300--306. ISSN 1337-0960.

Originální název:
Effect of commercial yogurt starter cultures on fermentation process, texture and sensoric parameters of white yogurt
Autor: Ing. Peter Zajác, PhD. (20%)
Lenka Kúšová (16%)
Ing. Lucia Benešová (16%)
Ing. Jozef Čapla, PhD. (16%)
Ing. Jozef Čurlej, PhD. (16%)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (16%)
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 14
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
300
Do strany:
306
Počet stran: 7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: senzorické analýzy, jogurty, fermentácia, textúra potravín, mliečne výrobky
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 24.10.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originální název:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1337-0960
Stát vydavatele:
Místo vydání: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
24.10.2020 22:21 (Import dat z knihovny)