Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZAJÁC, P. -- KÚŠOVÁ, L. -- BENEŠOVÁ, L. -- ČAPLA, J. -- ČURLEJ, J. -- GOLIAN, J. Effect of commercial yogurt starter cultures on fermentation process, texture and sensoric parameters of white yogurt. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 300--306. ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Effect of commercial yogurt starter cultures on fermentation process, texture and sensoric parameters of white yogurt
Autor: Ing. Peter Zajác, PhD. (20%)
Lenka Kúšová (16%)
Ing. Lucia Benešová (16%)
Ing. Jozef Čapla, PhD. (16%)
Ing. Jozef Čurlej, PhD. (16%)
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (16%)
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
300
Do strany: 306
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: senzorické analýzy, jogurty, fermentácia, textúra potravín, mliečne výrobky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Peter Zajác, PhD.
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)