Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GOLIAN, J. Aktuálne trendy rozvoja potravinárského priemyslu. [Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita], 2020. 3 s.

Originálny názov:
Aktuálne trendy rozvoja potravinárského priemyslu
Anglický názov:
Editor: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (100%)
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita]
Miesto vydania:
[Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
3
Druh zborníka:
Akcia:
Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Kľúčové slová: slovenčina: trendy, potravinárstvo, výživa
Rok uplatnenia: 2020
 
Záznam vložil: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Posledná zmena:
06.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

GOLIAN, J. Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. [Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita], 2020. ISBN 978-80-552-2144-1 (brož.).

Originálny názov:
Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-2144-1 (brož.)
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita]
Miesto vydania:
[Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
06.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)